Brvnare

Firma ADLES DOO svoj program je prosirila izradom brvnara za odmor i drugu namjenu (stanovanje, poslovni prostor, rekreativni prostor itd.) Brvnare se izraduju od obradjenih brvana debljine:

 • 21 mm
 • 28 mm
 • 44 mm
 • 70 mm
 • 90 mm
 • 120 mm

A izraduju se od veoma kvalitetnog drveta, uklapanjem bez koristenja vijaka , premazano vodootpornom zastitom koje su otporne i na atmosferske promjene. Kod izrade i postavljanja istih vrsimo izradu iugradnju grilja na stolariju sa fiksnim i pomicnim ljestvicama.

Okvirna cijena se krece od 300 do 500 KM/m2 :

Na cijenu utice niz faktora od kojih su :

 • debljina brvana,
 • broj otvora,
 • dali ima terasu,
 • izbora krovnog pokrova,
 • debljine i vrste izolacije itd…

Objekte radimo po idejnoj dokumentaciji – projektu narucioca a imamo i vlastita idejna rjesenja . Svi drveni elementi su zavrsno zasticeni od atmosferskih uticaja, napada gljiva i insekata.