Klasično Montažne Kuće sa DEMIT fasadom

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU    /I FAZA/

Opis radova:

 Standard
1. Projektna dokumentacija
2. Hidroizolacija - (ljepenka V-30 koja se postavlja na temeljnu ploču ispod zidova objekta, u širini od 300 mm)
3.

4.

Vanjski zidovi  (rađeni po sistemu ADLES DOO):

 Prizemne kuće:

gipsana ploča d= 12,5mm

iverasta ploča d= 10 mm

pvc folija d= 0,2 mm

drveni kostur d= 100 mm

mineralna vuna d= 100 mm

OSB ploča d= 10 mm

DEMIT fasada sa mrežicom i stiroporom d= 50 mm

Spratne kuće:

gipsana ploča d= 12,5 mm

OSB ploča d= 10 mm

pvc folija d= 0,2 mm

drveni kostur d= 100 mm

mineralna vuna d= 100 mm

DEMIT fasada sa mrežicom i stiroporom d= 50 mm

Unutrašnji zidovi  ( rađeni po sistemu  ADLES DOO):

Prizemne i spratne kuće :

gipsana ploča d= 12,5 mm

OSB ploča d= 10 mm

drveni kostur d= 73 mm

mineralna vuna d= 80 mm

iverasta ploča d= 10 mm

gipsana ploča d= 12,5 mm

 Standard

Materijali koje ugrađujemo:

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I FAZA/

Opis radova:

 Standard
7.  

Drveno stepenište

Rađeno od drveta jela/smreka, brušeno i lakirano

8 Stolarija

 (izrađena od drveta jela/smreka, finalno obradjena  EKO bojom , boja po izboru kupca)

Prozori:

ostakljeni IZO staklom ( 4+16+4) , otklopno zaokretni, sa duplim diftungom i aluminiskom okapnicom

Ulazna vrata:

rađena od drveta jela/smreka, finalno obradjena  EKO bojom, prema izboru kupca, puna ili djelimično zastakljena

Unutrašnja stolarija:

štokovi rađeni od drveta jela/smreka, finalno obrađeni u boji vanjske stolarije

krila vrata duplošperovana, furnir HRAST, lakirana

 

9. Struja

postavljena gibljiva crijeva za razvod elektroinstalacija u zidovima objekt

10. Spojna sredstva

čelični vijci i ekseri, čelični ankeri, konektori

11. Stubovi i grede

stubovi za natkrivene terase rađeni su od lameliranog drveta

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I FAZA/

Opis radova:

12. Transport

troškovi transporta materijala, alata i radnika

troškovi istovara materijala

13. Skela

za objekte čija je visina temelja  do 1 m od zemlje

14. Smještaj i ishrana radnika

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /II FAZA/

Opis radova za :

15.  

OSB pločad= 10 mm

postavljena  na krovne nosače/ rogove

16. Ter-hartija

postavljena  na OSB ploču

17. Kontra letva
18. Dimnjak Ø 16

Sistem  schiedel

19. Voda

Cijevni razvod vode u zidovima

Klasično montažne kuće sa drvenom fasadom

 Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I+II/ FAZA

Opis radova:

 Standard
1 Vanjski zidovi  (rađeni po sistemu ADLES):

Ukupna debljina zida  d=210 mm

gipsana ploča d= 12,5 mm

·          iverasta ploča d= 10 mm

·          pvc folija  d= 0,2 mm

drveni kostur d=100 mm

mineralna vuna d=100 mm

iverasta ploča d=10 mm

drvene vodilice 50/45

mineralna vuna d=50 mm

Ter hartija

drvena obloga d=22-28 mm

2. Obrada streha i lastavica-

drvena lamperija premazana lazurnim premazom u boji fasadne obloge

3. Pokrov:  LIM (boja po izboru kupca),

 Ostalo sve isto kao kod kuća sa DEMIT fasadom, osim fasade.