Klasično Montažne Kuće sa DEMIT fasadom

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU    /I FAZA/                                             

Opis radova:                                      

 

 

 Standard

 

1.

 

Projektna dokumentacija

 

2.

 

Hidroizolacija - (ljepenka V-30 koja se postavlja na temeljnu ploču ispod zidova objekta, u širini od 300 mm)

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

Vanjski zidovi  (rađeni po sistemu ADLES DOO):

 

Prizemne kuće:

gipsana ploča d= 12,5mm

iverasta ploča d= 10 mm

pvc folija d= 0,2 mm

drveni kostur d= 80 mm

mineralna vuna d= 80 mm

iverasta ploča d= 10 mm

DEMIT fasada sa mrežicom i stiroporom d= 30 mm

 

 

Spratne kuće:

gipsana ploča d= 12,5 mm

iverasta ploča d= 10 mm

pvc folija d= 0,2 mm

drveni kostur d= 100 mm

mineralna vuna d= 100 mm

 DEMIT fasada sa mrežicom i stiroporom d= 30 mm

 

 

Unutrašnji zidovi  ( rađeni po sistemu  ADLES DOO):

 

Prizemne i spratne kuće :

gipsana ploča d= 12,5 mm

iverasta ploča d= 10 mm

drveni kostur d= 80 mm

mineralna vuna d= 50 mm

iverasta ploča d= 10 mm

gipsana ploča d= 12,5 mm

 

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I FAZA/

 

Opis radova:

                                            

 

 

 Standard

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

Međuspratna konstrukcija (za spratne kuće):

 

iverasta ploča postavljena  preko drvenih greda,  d= 18 mm

drvene grede  dimenzija 45x220 mm

vodootporna šperploča postavljena  preko drvenih greda, 

d= 18mm u dijelu kupatila i balkona

termoizolacija u međuspratu, mineralna vuna d= 50 mm

drvena podkonstrukcija za plafon dimenzija 28x50 mm

gipsana ploče (plafon) d= 12,5 mm

 

Krovište:

 

gipsana ploča (plafon) d= 12,5 mm

drvena podkonstrukcija za plafon dimenzija 28x50 mm

pvc folija d= 0,2 mm

rešetkasti drveni nosači ili drveni rogovi

mineralna vuna d= 100 mm

 

OSB ploča postavljena  na krovne nosače/ rogove, d= 10 mm

Ter-hartija

krovna letva i kontra letva

crijep TONDACH

 

Prizemne kuće:

(rešetkasti drveni krovni nosači rađeni sa čeličnim konektorima tipa MITEK na 60-tonskoj presi , a sve prema statičkom proračunu)

 

Spratne kuće:

(drveni rogovi sa ostalim dijelovima krovišta, sve prema projektnom zadatku)

 

 

 

 

Materijali koje ugrađujemo:                       

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I FAZA/

Opis radova:

 

 

 

 Standard

 

7.

 

Drveno stepenište

 

Rađeno od drveta jela/smreka, brušeno i lakirano

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stolarija

 

(izrađena od drveta jela/smreka, finalno obradjena  EKO bojom , boja po izboru kupca)

 

Prozori:

ostakljeni IZO staklom ( 4+16+4) , otklopno zaokretni, sa duplim diftungom i aluminiskom okapnicom

 

Ulazna vrata:

rađena od drveta jela/smreka, finalno obradjena  EKO bojom, prema izboru kupca, puna ili djelimično zastakljena

 

Unutrašnja stolarija:

štokovi rađeni od drveta jela/smreka, finalno obrađeni u boji vanjske stolarije

krila vrata duplošperovana, furnir HRAST, lakirana

 

 

9.

 

Struja

 

postavljena gibljiva crijeva za razvod elektroinstalacija u zidovima objekt

 

10.

Spojna sredstva

 

čelični vijci i ekseri, čelični ankeri, konektori MITEK

11.

Stubovi i grede

 

stubovi za natkrivene terase rađeni su od lameliranog drveta

         

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I FAZA/

Opis radova:

 

 

 

12.

Transport

troškovi transporta materijala, alata i radnika

troškovi istovara materijala

 

13.

Skela

 

za objekte čija je visina temelja  do 1 m od zemlje

 

14.

 

Smještaj i ishrana radnika

 

 

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /II FAZA/

Opis radova za :

 

 

15.

 

OSB pločad= 10 mm

postavljena  na krovne nosače/ rogove

 

 

16.

 

Ter-hartija

postavljena  na OSB ploču

 

 

17.

 

Kontra letva

 

18.

 

Dimnjak Ø 16

Original schiedel

 

19.

 

Voda

Cijevni razvod vode u zidovima

 

Klasično montažne kuće sa drvenom fasadom

 

Sistem gradnje : VISOKI ROH-BAU  /I+II/ FAZA

Opis radova:

 

 

 Standard

1

 

Vanjski zidovi  (rađeni po sistemu PROMO):

 

Ukupna debljina zida  d=210 mm

gipsana ploča d= 12,5 mm

·          iverasta ploča d= 10 mm

·          pvc folija  d= 0,2 mm

drveni kostur d=100 mm

mineralna vuna d=100 mm

iverasta ploča d=10 mm

drvene vodilice 50/45

mineralna vuna d=50 mm

Ter hartija

drvena obloga d=22-28 mm

2.

 

Obrada streha i lastavica-

drvena lamperija premazana lazurnim premazom u boji fasadne obloge

 

3.

 

Pokrov:  LIM (boja po izboru kupca), odnosnosno crijep

 

Ostalo sve isto kao kod kuća sa DEMIT fasadom, osim fasade.